ШИНЭ ЯАРМАГ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ

Сургууль, цэцэрлэг, Степпе Арина, задгай стадион, спорт заал

Уян хатан төлбөрийн нөхцөл

6% Ипотекийн зээлийн хүсэлт болон урьдчилгаа төлбөрт хуучин байр болон автомашинаа тооцуулах боломжтой Trade-In хүсэлтээ 2 минутанд илгээгээрэй.

Орчин үеийн хот төлөвлөлт, архитектурын шийдэл

Уян хатан төлбөрийн нөхцөл

6% Ипотекийн зээлийн хүсэлт болон урьдчилгаа төлбөрт хуучин байр болон автомашинаа тооцуулах боломжтой
Trade-In хүсэлтээ 2 минутанд илгээгээрэй.

Тав тух, ногоон байгууламж

Уян хатан төлбөрийн нөхцөл

6% Ипотекийн зээлийн хүсэлт болон урьдчилгаа төлбөрт хуучин байр болон автомашинаа тооцуулах боломжтой Trade-In хүсэлтээ 2 минутанд илгээгээрэй.

Худалдаа үйлчилгээний төв гудамж

Уян хатан төлбөрийн нөхцөл

6% Ипотекийн зээлийн хүсэлт болон урьдчилгаа төлбөрт хуучин байр болон автомашинаа тооцуулах боломжтой Trade-In хүсэлтээ 2 минутанд илгээгээрэй.

Автомашины хөдөлгөөн хязгаарласан хотхон төлөвлөлт

Уян хатан төлбөрийн нөхцөл

6% Ипотекийн зээлийн хүсэлт болон урьдчилгаа төлбөрт хуучин байр болон автомашинаа тооцуулах боломжтой Trade-In хүсэлтээ 2 минутанд илгээгээрэй.