Өрөөний сонголт

Талбайн хэмжээ, м2

Зөвхөн Шинэ Яармагт ипотекийн 6% зээл хэвийн олгогдож байна.
Тусдаа гал тогооны өрөө
54,4 - 64,55 м2
54,4 м2
Айл бүрт нар тусна
54,4 м2
Талбайн ашиглалт өндөр
54,4 - 64,55 м2
54,4 м2
Дуу тусгаарлагч хана, цонх
54,4 - 64,55 м2
54,4 м2
Угаалгын өрөө
54,4 - 64,55 м2
54,4 м2
Зочны өрөө
54,4 - 64,55 м2
64,55 м2
Унтлагын өрөө
54,4 - 64,55 м2
64,55 м2
Тусдаа гал тогооны өрөө
54,4 - 64,55 м2
64,55 м2
Агуулах болон хувцасны өрөөтэй
54,4 - 64,55 м2
64,55 м2
Тусдаа гал тогооны өрөө
70,03 - 74,13  м2
70,03 м2
Айл бүрт нар тусна
70,03 - 74,13  м2
70,03 м2
Дуу тусгаарлагч хана, цонх, хаалга
70,03 - 74,13  м2
70,03 м2
Хүүхдийн өрөө
70,03 - 74,13  м2
70,03 м2
Зочны өрөө
70,03 - 74,13  м2
70,03 м2
Агуулах, хувцасны өрөө
70,03 - 74,13  м2
70,03 м2
Тансаг зэрэглэлийн 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
119.2 м2
Өрөө бүр өөр Ретро хэв маяг
119,2 - 121,03 м2
119.2 м2
Тухтай орчин
119,2 - 121,03 м2
119.2 м2
Давхартаа хоёр айл
119,2 - 121,03 м2
119.2 м2
Зочны өрөө
119,2 - 121,03 м2
121.03 м2
Унтлагын өрөө
119,2 - 121,03 м2
121.03 м2
Гал тогоо
119,2 - 121,03 м2
121.03 м2
Зочны өрөө
119,2 - 121,03 м2
121.03 м2
Studio
71,44 м2
Зочны өрөө
Studio
71,44 м2
Зочны өрөө
Loft
86,26 - 107,18 м2
Зочны өрөө
Loft
86,26 - 107,18 м2
Үүдний хэсэг
Loft
86,26 - 107,18 м2
Шат
Loft
86,26 - 107,18 м2
Дээд давхар
Loft
86,26 - 107,18 м2
Хананы хэсэг
Loft
86,26 - 107,18 м2
Гал тогоо
330,38 м2
Зочны өрөө
330,38 м2
Гал тогоо
330,38 м2
Хооллох хэсэг
330,38 м2
Хүүхдийн өрөө
Penthouse
330,38 м2
Унтлагын өрөө
Penthouse
330,38 м2
Угаалгын өрөө
Penthouse
330,38 м2
Ажлын өрөө
Penthouse
330,38 м2
Амралтын өрөө