Өрөөний сонголт

Талбайн хэмжээ, м2

Duo
2 өрөө
54,4 - 64,55 м2
54,4 м2
Duo
2 өрөө
54,4 - 64,55 м2
64,55 м2
Duo
2 өрөө
54,4 - 64,55 м2
54,4 м2
Duo
2 өрөө
54,4 - 64,55 м2
64,55 м2
Trio
3 өрөө
70,03 - 74,13  м2
Зочны өрөө
Trio
3 өрөө
70,03 - 74,13  м2
Зочны өрөө
Trio
3 өрөө
70,03 - 74,13  м2
Хүүхдийн өрөө
Trio
3 өрөө
70,03 - 74,13  м2
Хүүхдийн өрөө
Studio
71,44 м2
Зочны өрөө
Studio
71,44 м2
Зочны өрөө
Quad - 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
Зочны өрөө
Quad - 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
Зочны өрөө
Quad - 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
Зочны өрөө
Quad - 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
Гал тогоо
Quad - 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
Хүүхдийн өрөө
Quad - 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
Унтлагын өрөө
Quad - 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
Ариун цэврийн өрөө
Quad - 4 өрөө
119,2 - 121,03 м2
Унтлагын өрөө
Loft
86,26 - 107,18 м2
Зочны өрөө
Loft
86,26 - 107,18 м2
Үүдний хэсэг
Loft
86,26 - 107,18 м2
Шат
Loft
86,26 - 107,18 м2
Дээд давхар
Loft
86,26 - 107,18 м2
Хананы хэсэг
Loft
86,26 - 107,18 м2
Гал тогоо
Penthouse
330,38 м2
Зочны өрөө
Penthouse
330,38 м2
Гал тогоо
Penthouse
330,38 м2
Хооллох хэсэг
Penthouse
330,38 м2
Хүүхдийн өрөө
Penthouse
330,38 м2
Унтлагын өрөө
Penthouse
330,38 м2
Угаалгын өрөө
Penthouse
330,38 м2
Ажлын өрөө
Penthouse
330,38 м2
Амралтын өрөө